Over Taalhuis Barneveld

Taalhuis Barneveld heeft een fysieke, herkenbare plek in de Bibliotheek Barneveld. Volwassenen kunnen bij het Taalhuis beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Inwoners van de gemeente Barneveld kunnen er cursussen volgen, inloopspreekuren bezoeken, oefenen met taal of, als dat nodig is, worden doorverwezen naar andere instellingen.

Even voorstellen

Marieke van den Brink is de coördinator van het Taalhuis

Zij is het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingspartners, gemeente, (zorg)organisaties en bedrijven die binnen hun organisatie laaggeletterdheid willen aanpakken.

06 155 666 25

info@taalhuisbarneveld.nl

Anne-Marie de Jong is Taalhuisdocent

Als je beter wilt leren lezen of schrijven, kan zij je verder helpen. Samen overleggen jullie welke hulp, begeleiding of cursus het beste bij jou past. Wil je vrijwilliger worden? Bel of mail dan ook naar Anne-Marie.

06 114 047 86

info@taalhuisbarneveld.nl

Hoeveel mensen zijn laaggeletterd?

 • In Nederland zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen van 16 tot 65 jaar moeite met taal en / of rekenen.
 • En bijna 740 duizend 65-plussers hebben moeite met taal en / of rekenen.
 • 4 miljoen inwoners hebben onvoldoende digitale vaardigheden.
 • Meer dan de helft van de laaggeletterden van 16 tot 65 jaar heeft Nederlands als moedertaal.
 • Laaggeletterden hebben niet het taal- of rekenniveau dat je aan het eind van een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben.
 • In de gemeente Barneveld heeft 11% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Met een inwonersaantal van 39.456 in de leeftijd van 25 en ouder (1 januari 2022) gaat het om ruim 4340 inwoners.

Taalhuis Barneveld helpt mensen verder met de Nederlandse taal, rekenen en gebruiken van de computer en internet. Wij verwijzen door naar de juiste scholing en/of begeleiding door een vrijwilliger. Ook adviseren en informeren wij particulieren en professionals over het helpen van mensen die begeleiding kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het verder leren van de Nederlandse taal en/of bij rekenen en werken met de computer en internet. Taalhuis Barneveld is een initiatief van verschillende organisaties die actief zijn in de gemeente Barneveld. Iedere organisatie houdt zich bezig met zijn eigen expertise. De volgende organisaties hebben al een intentieovereenkomst ondertekend om de laaggeletterdheid in de gemeente Barneveld aan te pakken:

 • de Bibliotheek Barneveld
 • CJG Barneveld
 • GGD Gelderland-Midden
 • OBS de Lijster
 • Quality Communication
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Volksuniversiteit Barnevue
 • Welzijn Barneveld
 • Gemeente Barneveld
 • NLtraining

Wist je dat...

 • naar schatting 1 op de 9 inwoners van Barneveld moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer?
 • 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met werken met de computer?
 • ongeveer 740.000 werknemers problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen?
 • 1 op de 10 kinderen het risico loopt op laaggeletterdheid?
 • 65% van de laaggeletterden Nederlands als moedertaal heeft?

Op dit momet zijn er geen vacatures.

Taalhuis Barneveld is aangesloten bij: